Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2014

ostatnikawalektortu
7012 e343
Reposted fromfoods foods
ostatnikawalektortu
Wiele razy chciałem Ci się wytłumaczyć, ale jakoś nie umiałem. Pisałem listy i darłem je. No, ale to oczywiste, że człowiek nie umie wytłumaczyć innym tego, czego sam dokładnie nie rozumie.
— Haruki Murakami/Przygoda z owcą
Reposted fromsfeter sfeter viamalinowowa malinowowa
ostatnikawalektortu

October 01 2014

ostatnikawalektortu
0667 1269
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajustified justified
ostatnikawalektortu
Posiadam zdolność poznawania ludzi i to mnie czyni nieufnym i nieszczęśliwym.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaweightless weightless
ostatnikawalektortu
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
0565 9b23 500

(via Poppytalk)

Reposted fromfreakish freakish viaklaudiammt klaudiammt

September 30 2014

2316 f8af 500
Reposted fromtwice twice

September 28 2014

ostatnikawalektortu
8895 8963
Reposted frompesy pesy viascorpix scorpix

June 09 2014

ostatnikawalektortu
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
ostatnikawalektortu
To bardzo smutne i też mi się chcę płakać, gdy sobie przypomnę, że w ogóle mnie to nie obchodzi.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’ (
Reposted fromweightless weightless
ostatnikawalektortu
pine wood and metal
Reposted fromjewellery jewellery
ostatnikawalektortu
8265 94e5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRyanGosling RyanGosling
ostatnikawalektortu

March 18 2014

ostatnikawalektortu
7986 9e7e
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
ostatnikawalektortu
2827 ff55 500
Reposted fromanuschka anuschka viadesigner designer
ostatnikawalektortu
9093 29fa 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
ostatnikawalektortu
9879 d5d8
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
ostatnikawalektortu
3432 d2b0 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
ostatnikawalektortu
Reposted fromoopsiak oopsiak viadesigner designer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl