Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2014

ostatnikawalektortu
7981 1b30
Reposted fromvillablaa villablaa viadesigner designer

March 13 2014

ostatnikawalektortu
9564 c0c5
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamalinowowa malinowowa
ostatnikawalektortu
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromdisorderly disorderly viamalinowowa malinowowa
ostatnikawalektortu
7260 7eb8
Reposted fromfelicka felicka viatwice twice
ostatnikawalektortu
6538 5dbf 500
<3
Reposted fromKingasToy KingasToy viaTattoo-World Tattoo-World

March 04 2014

ostatnikawalektortu
ostatnikawalektortu
Trance.Formation | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
ostatnikawalektortu
8642 09f4
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatwice twice
ostatnikawalektortu
Tumblr_mj7sa4ddcv1s51jfoo1_500_large
Tumblr_makos1qovc1qcb58yo1_500_large
Reposted fromkasiakocimietka kasiakocimietka viatwice twice
ostatnikawalektortu
6378 28bc 500
Pewnego razu 50 osób brało udział w seminarium. W pewnym momencie prowadzący przerwał wykład i postanowił przeprowadzić ćwiczenie dla grupy. Rozdał wszystkim balony i poprosił, by każda osoba podpisała markerem balon swoim imieniem. Następnie balony zostały umieszczone w osobnym pomieszczeniu. Teraz uczestnicy weszli do pokoju i zostali poproszeni o znalezienie balonu ze swoim imieniem w ciągu 5 minut. Wszyscy gorączkowo zaczęli szukać popychając się i wpadając na siebie. W całkowitym chaosie. W ciągu pięciu minut nikt nie był w stanie odnaleźć balonu ze swoim imieniem. Następnie prowadzący poprosił, by każda osoba podniosła przypadkowy balon i podała go osobie, której imię było na nim napisane. W ciągu kilku minut każdy trzymał swój balon. Prowadzący skomentował wtedy: Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. Wszyscy gorączkowo poszukują szczęścia, nie wiedząc gdzie ono jest. Nasze szczęście leży w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to jest cel ludzkiego życia.
Reposted fromvanilka vanilka viaparamour paramour

February 25 2014

ostatnikawalektortu
4561 2379 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viaklaudiammt klaudiammt

February 24 2014

ostatnikawalektortu

February 16 2014

2449 5ad7 500
Reposted fromoolong oolong viaklaudiammt klaudiammt
ostatnikawalektortu
Kobiety najbardziej przywiązują się do mężczyzn, którzy potrafią ich słuchać, okazywać im czułość i doprowadzać je do śmiechu.
— S@amotność w sieci, J.L Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit vialosiek losiek
4224 d64e 500
clever solution for a very small flat (via PLANETE DECO)

ostatnikawalektortu
ostatnikawalektortu
7670 0949
Reposted fromgeralt geralt viapl pl
ostatnikawalektortu

February 12 2014

ostatnikawalektortu
ostatnikawalektortu
1657 9313
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaraspberryjam raspberryjam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl